3 Search Results (Serbia)ДОДАТНА НАСТАВА
Променљиве и непроменљиве врсте речи. Бројне именице. Промена
именица (деклинација); граматичка основа, наставак за облик, појам падежа.
ucenici1234.wordpress.com
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
текст за проверу вештине разумевања писаног текста, до 200 речи. Провера
разумевања писаног текста обавља се вежбама као што су одговори са ...
www.filoloski.rs
serbian4you | Škola Srpskog jezika
Morfologija srpskog jezika razlikuje 10 vrsta reči: jedne su promenljive, druge
nepromenljive. Glavna osobina jedne grupe promenljivih reči (imenica,
zamenica, ...
serbian4you.com


Suggestions of searches related to  vrste reci promenljive i nepromenljive


vrste reci promenljive i nepromenljive
promenljive i nepromenljive vrste riječi tekst
Random search | Change country | Search engine for your browser | Contact

Copyright © 2014 All Rights Reserved www.i-search-engine.com